Padėsime atrasti Tavo svajonių universitetą!

Nuotraukoje: University of Greenwich

Universiteto pasirinkimas – svarbus ateičiai sprendimas, neišvengiamai turėsiantis tam tikras pasėkmes, tad rinktis bet kurios aukštojo mokslo įstaigos nesinori.

Todėl labai svarbu pasitarti su šios srities specialistu, kuris padės išgryninti ir įvertinti Tau svarbius kriterijus (reitingus, karjeros rodiklius, miesto dydžio įtaką, finansavimo galimybes, laisvalaikio poreikius ir t.t.)

Apie ką pagalvoti renkantis universitetą?

 • Visų pirma, ar ten yra norima specialybė.
 • Įvertinti savo galimybes – ar galėtum ten įstoti.
 • Pagalvoti, kas Tau svarbiau: akademinės studijos ir universiteto pozicija reitinge ar studijos, orientuotos į praktiką ir absolventų įdarbinimo bei studentų pasitenkinimo studijomis rodikliai, algos dydis iš karto po studijų.
 • Svarbu susipažinti su norimos studijuoti specialybės programa, nes skirtinguose universitetuose programos gali šiek tiek skirtis.

Ką rodo reitingai? Pavyzdis

Yra maždaug 40 000 aukštojo mokslo institucijų visame pasaulyje, iš kurių 7 500 yra mokslinių tyrimų universitetai. Reitingų lentelės paprastai sudaromos remiantis mokslinių tyrimų rezultatais.

Tyrimus atlieka PhD (daktaro) ir MA (magistro) laipsnį turintis personalas.

Reitingavimo pavyzdys – laikraštyje „The Times“ Pasaulio Universitetų reitingavimas (angl. „World University Ranking“)reitingai

REITINGAVIMAS PAGRĮSTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS  (RANKINGS BASED ON RESEARCH)

88.5%  Paremta moksliniais tyrimais (Total based on research)

Tarptautinė perspektyva – darbuotojai, studentai ir moksliniai tyrimai (International outlook – staff, students and research)

2.5% Tarptautinių ir valstybės vidaus darbuotojų santykis (Ratio of international to domestic staff)

2.5% Tarptautinių ir valstybės vidaus studentų santykis  (Ratio of international to domestic students)

2.5% Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo straipsniuose santykis (Proportion of internationally coauthored research papers)

 

Moksliniai tyrimai – apimtis, pajamos ir reputacija (Research – volume, income and reputation)

18% Žvalgomieji reputacijos tyrimai (Reputational survey research)

6% Mokslinių tyrimų pajamos (mastas) (Research income (scaled))

6% Akademinio ir mokslinių tyrimų personalo straipsniai (Paper per academic and research staff)

  

Mokymas – mokymosi aplinka (Teaching – the learning environment)

15% Reputacijos tyrimas – mokymas (Reputational survey – teaching)

6% Doktorantūros apdovanojimai per akademinius metus (PhD awards per academic)

4.5% Studentai, priimti per mokslo metus (Undergraduates admitted per academic)

2.25% Pajamos per mokslo metus (Income per academic)

2.25% Doktorantūros diplomai / bakalauro diplomai (PhD awards/bachelor‘s awards)

 

Citavimas – tyrimų įtaka (Citations – research influence)

30% Citavimo įtaka (normalus vidutinis citatavimas viename straipsnyje) (Citation impact (normalised average citations per paper))

 

Pramonės pajamos – inovacijos (Industry income – innovation)

2.5% Mokslinių tyrimų pajamos iš pramonės (akademiniam personalui) (Research income from industry (per academic staff))

*% tai kriterijaus reikšmė bendrame kontekste (iš 100%)

 

Taikomųjų mokslų universitetai niekada nebūna mokslinių tyrimų reitinguose, nes jie neatlieka mokslinių tyrimų ir yra orientuoti į praktinį mokymą.

Reitingų alternatyva: karjeros ir kokybės rodikliai

Dažniausiai visi universitetus lygina pagal akademinius reitingus. Tačiau lyginti reikėtų kiekvienu atveju kiekvieną specialybę atskirai vertinant visus kriterijus. Kaip pavyzdį imkime Apskaitos ir finansų programą dviejuose Didžiosios Britanijos universitetuose. Pirmasis – Sario universitetas (University of Surrey) (8 vieta Guardian reitinge), remiantis reitingais, – vienas geriausių universitetų šalyje. Antrasis – Koventrio universitetas (Coventry University) (33 vieta Guardian reitinge).

Taigi rezultatai tokie: Coventry Surrey
Studentų pasitenkinimo lygis 97 % 93 %
Įsidarbinimo po studijų lygis 90 % 90 %
Pradinė vidutinė alga po studijų 17 000* 21 000*
Vidutinė alga po 40 mėn. 23 000* 26 000*

* Svarų per metus.

Kaip matyti, Koventrio universitetas vienu kriterijumi lenkia Sario universitetą, o jų absolventų įsidarbinimo rodiklis vienodas. Tačiau pradinė alga 20 % didesnė Sario universitete. Būtent universitetų vietos reitinge (reputacija) lemia algos skirtumą.

Tačiau, įvertinant stojimo reikalavimų skirtumus ir absolventų algų skirtumus, Koventrio universitetas, be abejo, būtų puikus pasirinkimas vidutiniškai besimokantiems, tačiau norintiems gauti kokybišką išsilavinimą ir dideles algas ateityje.

(Stojant į Sario universitetą, reikia išlaikyti 3 egzaminus po 85 % ir IELTS 6.5, o stojant į Koventrio universitetą pakanka, kad atestato pažymių vidurkis būtų 7 ir iš valstybinio anglų kalbos egzamino būtų gauti 75 %.)

Vadinasi, galima manyti, kad studijų kokybė Koventrio ir Sario universitetuose panaši.

Taigi rezultatui (studijų kokybei ir absolventų įsidarbinimui) universiteto vieta akademiniame reitinge įtakos turi nedaug. Aukšta universiteto vieta reitinge, TIK priklausomai nuo studijų programos, tam tikrais atvejais gali užtikrinti iki 20 % didesnę algą. Tačiau laikui bėgant šis skirtumas sumažėja iki maždaug 13 %.

Universitetų tipai: Akademiniai vs. Taikomieji

TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ UNIVERSITETAS (KOLEDŽAS, AKADEMIJA, INSTITUTAS)
Taikomųjų mokslų universitetas yra bendras aukštojo mokslo institucijų pavadinimas anglų kalba, naudojamas Europoje. Šios aukštojo mokslo mokyklos yra sukurtos labiau praktiniam mokymui, ypač inžinerijos, verslo, dizaino, IT laipsniui gauti. Panašiai kaip ir universitetuose, šios mokslo įstaigos teikia tiek bakalauro tiek magistro išsilavinimą, tačiau nesuteikia daktaro laipsnio.

Nyderlanduose (Olandijoje) (taikomųjų mokslų universitetas) ir Danijoje (koledžas, akademija, institutas) švietimas taip pat apima stažuotes įmonėse ir daug įdomių mokymo metodų (grupių darbų, projektų ir kt.)

AKADEMINIS UNIVERSITETAS
Akademinis arba mokslinių tyrimų universitetas suteikia daugiau akademinį išsilavinimą bei doktorantūros laipsnį. Tačiau yra tinkamas ir tiems, kurie nelabai žiūri į specifinius mokymo metodus, nes akademiniame universitete  naudojami daugiau tradiciniai mokymo metodai, paskaitos didelėse auditorijose, galimybė atlikti mokslinius tyrimus. Praktikai skiriama mažiau dėmesio.

Mokslinių tyrimų universitetas Taikomųjų mokslų universitetas
Bendroji informacija apie kandidatą Stipri  vidurinė mokykla. Vidutinė / normali arba šiek tiek silpnesnė vidurinė mokykla.
Kandidato lūkesčiai Domina stiprus universitetas, su giliu dalyko teorijos nagrinėjimu ir tradiciniais studijų metodais. Domina praktinis mokymas, studentas labiau linkęs į naują požiūrį ir naujus mokymo metodus.
Akademiniai rezultatai Geri akademiniai rezultatai, aukštas mokymosi pažymių vidurkis (pvz., daugiau nei 8 iš 10 balų vertinimo skalės). Vidutiniai arba žemiau vidutinių akademiniai rezultatai (pvz., žemiau 9 iš 10 balų skalės)
Anglų kalbos žinių lygis Stiprus B2 lygis BA. Paprastai yra reikalaujama IELTS ar TOEFL sertifikato . Bent silpnas B2 lygis BA, kartais tinka valstybinio egzamino rezultatas.
Stažuotės/praktika Priklauso nuo universiteto ir  studijų programos. Būtina, paprastai nuo 3 iki 12 mėnesių.
Paslaugos Dideli universitetai. daug studentų ir fakultetai visame mieste. Paprastai mažesni universitetai, labiau kompaktiškesni ir jaukesni.
Reitinguojami Taip, tyrimai yra svarbiausias komponentų tuose reitinguose. Ne, vietoj to kandidatams reikėtų domėtis studentų pasitenkinimo studijomis vertinimu, įsidarbinimo rodikliais, algų lygiu po studijų.
Paskaitos Dėstytojai labiau teoretikai negu praktikai, atlieka tyrimus (daktarai ar profesoriai). Daugiau paskaitų didelėse auditorijose, galimybė prsidėti prie mokslinių tyrimų bei bandymų Dėstytojai su tikra gyvenimiška darbo  patirtimi (magistrai ar daktarai), daugiau seminarų, projektų, prezentacijų, grupės darbų, tikrų įmonių užduočių.

3 svarbiausi karjeros ir kokybės rodikliai

STUDENTŲ PASITENKINIMO LYGIS

Šis rodiklis yra studentų studijų kokybės įvertinimas. Tyrimus atlieka nepriklausomos organizacijos. Dažniausiai vertinami tokie aspektai, kaip:

 • Ar dėstytojai gerai aiškino ir mielai atsakinėjo į man rūpimus klausimus
 • Ar buvo įdomiai ir aiškiai dėstoma
 • Ar dėstytojai buvo draugiški ir paslaugūs
 • Ar universiteto personalas gerai manimi rūpinosi
 • Ar gavau pakankamai žinių
 • Ar studijų programa atitiko mano lūkesčius
 • Ar buvo reikalinga įranga
 • Ar buvo pakankamai praktikos

 

ĮDARBINIMO LYGIS 

Šis rodiklis rodo, kaip greitai ir kiek studentų randa darbą baigę studijas. Dažniausiai gerų universitetų rodiklis varijuoja nuo 80 % iki 97 %. Paprastai studentų užimtumo tyrimai vyksta po 6 mėn. nuo studijų baigimo. Kartais šis rodiklis apima ir kitą: tiriama, kiek procentų studentų įsidarbina ar tęsia studijas, t. y. vertinami ir tie, kurie toliau studijuoja, pvz., magistrantūroje.

Tai labai svarbus rodiklis, nes kiekvieno studento tikslas – rasti darbą po studijų arba tęsti studijas siekiant aukštesnio mokslinio laipsnio, kuris garantuotų didesnę vidutinę algą. Dažniausiai magistro studijų absolventai uždirba 20–30 % daugiau ir užima aukštesnes pareigas nuo pat pradžių.

 

PRADINĖ ALGA PO STUDIJŲ

Toks pat svarbus, kaip ir įdarbinimo lygio rodiklis.  Rodo, kiek galima tikėtis uždirbti baigus universitetą ar konkrečią studijų programą. Jungtinėje Karalystėje galima tikėtis apie 2000 Eur./mėn., Olandijoje – maždaug 2100 Eur/mėn., Danijoje – apie 2500 Eur./mėn.

 

FOX.LT požiūris į universiteto pasirinkimo procesą

Vyresniųjų klasių moksleiviai vis dažniau susimąsto apie aukštąjį mokslą, sprendžia kokią specialybę ir kur studijuoti. Šiandieninė rinka siūlo daugybę įvairių variantų, tačiau kokiais kriterijais vadovaujantis pasirinkti aukštojo mokslo įstaigą, nėra aišku.

Studijos – svarbus ateičiai sprendimas, neišvengiamai turėsiantis tam tikras pasekmes, tad rinktis bet kurios aukštojo mokslo įstaigos taip pat nesinori. Mokytojai, tėvai ir draugai dalina įvairiausius patarimus, tačiau jų vertinimas pernelyg subjektyvus, o kartais ir nepagrįstas, kad būtų galima objektyviai priimti sprendimą. Štai tokioje situacijoje universitetų reitingai atrodo tarsi išsigelbėjimas, kuriuo naudojamės net nesusimąstydami apie informacijos patikimumą.

Universitetų reitingai ir ką jie vertina?

Šiandieniniame pasaulyje reitinguojama daugybė dalykų: dainos, automobiliai, filmai ir kt. Visa tai padeda išsiaiškinti visuomenės pomėgius ir prioritetus, lengviau pasirinkti tiems, kurie dar nėra galutinai apsisprendę. Tokį tikslą turi ir aukštojo mokslo reitingai, kurie sudaromi ir skelbiami visame pasaulyje, tačiau tarp jų gausybės nesudėtinga pasimesti. Be to, norint tinkamai pasinaudoti universitetų reitinguose pateikta informacija yra būtina žinoti, kas tiksliai yra vertinama.

„Padėdami moksleiviams pasirinkti aukštojo mokslo įstaigas, pastebime, kad reitingai yra laikomi svarbiu pasirinkimo kriterijumi,“ – teigia studijų ES šalyse judėjimo pradininkas Vadimas – „Vis dėlto tie, kurie mokymo įstaigą renkasi vien pagal vietą reitinguose, kartais nusivilia.“ Taip yra todėl, kad reitinguose pateikiama labai apibendrinta informacija, kuri pagal vertinimo kriterijus suteikia aukštojo mokslo įstaigai tam tikrą eilės numerį. Vertinimui sudaryti naudojami įvairūs kriterijai, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, darbuotojų išsilavinimas, reputacija, citavimas ir daugelis kitų. Šie kriterijai aukštojo mokslo įstaigų atžvilgiu yra gana universalūs, tačiau nėra vienodai svarbūs būsimiems studentams, ieškantiems, kur geriausia studijuoti.

Reitingai sudaromi atskirai vertinant įvairias universitetų savybes, priskiriant atitinkamą skaitinę vertę kiekvienai iš jų ir galiausiai išvedant vidurkį. Taip gaunamas universalus vertinimas, tačiau besiruošiančiam studijuoti jis mažai ką pasako. Pavyzdžiui, universitetai, turintys panašų reitingą, tarpusavyje gali labai skirtis: viename bus labai palankiai vertinama studijų aplinka ir kokybė, o kitame tiesiog bus atliekama daugiau mokslinių tyrimų. Nors reitinge šie universitetai ir atrodys panašaus lygmens, iš tikrųjų bus orientuoti į skirtingus prioritetus. Tokios situacijos gana dažnos, todėl stojančiajam naudingiau pasikliauti ne galutiniais reitingais, o atskirų kriterijų vertinimu.

Universitetų tipai ir reitingavimo problemos

Aukštojo mokymo įstaigos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra skirstomos į tipus. Pagrindinis atribojimo kriterijus – studijų orientacija į praktinius arba į mokslinius aspektus. Toks skirstymas padeda atriboti studijų sritis ir kryptis, pritraukti geresnius specialistus ir sukurti tinkamesnę studijų aplinką, tačiau nereiškia, kad skirtingo tipo aukštojo mokslo įstaigos yra geresnės ar blogesnės viena už kitą.

Taikomųjų mokslų universitetuose (koledžuose, akademijose, institutuose) studijos yra paremtos praktinių įgūdžių lavinimu, studentams suteikiamas bakalauro ar magistro laipsnis. Taikomųjų mokslų universitetų terminas naudojamas Europoje, norint atriboti į akademinę ir praktinę veiklą orientuotas mokymo įstaigas, išvengiant vertimo klaidų ir neatitikimų (pavyzdžiui, Lietuvoje kolegija dažnai klaidingai tapatinama su koledžu).

Akademinis arba mokslinių tyrimų universitetas labiau orientuotas į akademinį išsilavinimą, doktorantūros laipsnio suteikimą. Čia rengiami mokslininkai arba tie studentai, kurie savo studijas nori pradėti nuo bendrųjų dalykų ir tik vėliau įgyti specializaciją. Akademiniuose universitetuose naudojami tradiciniai mokymo metodai, dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams, o ne praktikai.

Reitinguojant universitetus ypač daug dėmesio yra skiriama moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, viename populiariausių universitetų reitingų „Times Higher Education“ moksliniai tyrimai sudaro net 88,5 proc. universiteto vertinimo. Tai informatyvus rodiklis, kuris padės pasirinkti universitetą norinčiam siekti mokslininko karjeros arba ieškančiam, kur įgyti doktorantūros laipsnį, tačiau reitingo vieta neatskleis tokių svarbių rodiklių kaip studijų kokybė ir aplinka, studentų įsidarbinimas, pajamos baigus universitetą ir kt. Mokslininkais tapti ir mokslinį darbą dirbti nori ne visi, tendencijos rodo, kad daugelis studentų renkasi paklausias darbo rinkoje specialybes.

Mokslinių tyrimų reikšmė reitingavime taip pat lemia ir kitą problemą – taikomųjų mokslų universitetai, orientuoti į praktinį mokymą ir atliekantys nedaug mokslinių tyrimų, į reitingą tiesiog nepatenka. Tokiu būdu formuojasi nuomonė, kad šie universitetai yra tarsi prastesni, turi mažesnę mokslinę bazę ir pan., nors jokio realaus pagrindo tam kaip ir nėra. Žinoma, mokslinių tyrimų reikšmės apskritai nuvertinti negalima: akademinei visuomenei jie suteikia naujų ir naudingų žinių, kurios vėliau yra pritaikomos ir praktikoje. Vis dėlto komunikacijos specialistui ar finansų direktoriui moksliniai tyrimai nėra reikalingi, o norintieji užimti šias pareigas savo studijoms turėtų rinktis tą universitetą, kuris suteikia visapusišką išsilavinimą, aktyviai plėtoja ne tik tarptautinius ryšius universitetų tinkle, bet yra ir glaudžiai susijęs su verslo sektoriumi.

Kaip pasirinkti universitetą?

Renkantis universitetą pirmiausia vertinkite ne konkrečias mokslo įstaigas, o savo asmeninius poreikius. Turite nuspręsti, kokie kriterijai yra svarbiausi, ko siekiama, kokie ateities tikslai ir lūkesčiai universitetui. Pasidomėkite, kokiuose universitetuose yra dėstoma pasirinkta specialybė ir sudarykite jų sąrašą bei savarankiškai įvertinkite universitetus pagal jums svarbius kriterijus. Informaciją apie universitetus galite rasti internete: savo tinklalapiuose universitetai pateikia daug stojančiajam aktualios informacijos, įvairių nuomonių taip pat galite rasti ir specializuotuose forumuose bei vertinamuosiuose straipsniuose. Žinoma, galite atsižvelgti ir į universiteto reitingus įvairių vertintojų skalėse, tačiau tai neturėtų būti pagrindinis mokslo įstaigos pasirinkimo kriterijus.

Pasirinkta specialybė bei universitetas turi įtakos profesinei veiklai ir karjerai. Rinkdamiesi specialybę visi norime pasiekti savo srities aukštumų, dirbti mėgstamą ir gerai apmokamą darbą. Deja, ne visi universitetai darbdavių yra vertinami vienodai gerai, tad renkantis aukštąją mokyklą specialistai pataria pasidomėti jos įsidarbinimo po studijų bei vidutinės po studijų gaunamos algos rodikliais (tokius duomenis dažnai renka ir pateikia patys universitetai).

Vis dėlto net ir sužinojus įvairius kriterijus galima pasirinkti arba netinkamai juos įvertinti. Norint apsidrausti patariama kreiptis į specialistus – FOX.LT komanda dirba tam, kad padėtų būsimiems studentams pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį universitetą. FOX.LT studijų specialistai padės aiškiai suvokti savo poreikius ir rinktis, atsižvelgiant tiek į akademinius pasiekimus, tiek į karjeros perspektyvas. Siekiant objektyviai įvertinti universitetus ir pasirinkti tą, kuris yra tinkamiausias studijoms, – gana sudėtingas ir sunkus darbas. Reikia surinkti nemažai informacijos, ją išanalizuoti ir palyginti, o norint pasitarti su tėvais ar draugais, gauti jų patarimą – teks visą informaciją pristatyti dar ir jiems. Studijų konsultantai padės gauti informaciją ir paaiškins, kaip ją reikėtų suprasti, duos naudingų praktinių patarimų, tad galėsite priimti geriausią sprendimą.

Studijų ES šalyse judėjimo pradininkas Vadimas mano, kad kiekvienas atvejis, kai būsimas studentas renkasi universitetą, yra individualus, o teisingas pasirinkimas reikalauja vis daugiau įdirbio. Šiandien universitetai yra priversti konkuruoti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Tad rinkdamasis, kur studijuoti, abiturientas vertina daugybę įvairių aspektų, tarp kurių ne tik mokslo, bet ir laisvalaikio veiklos aplinka. Renkantis, kur studijuoti, svarbus vaidmuo tenka studijų kokybei – o kokia ji turėtų būti – kiekvienas nujaučiame intuityviai. Draugiška aplinka ir bendradarbiaujantys dėstytojai, studijų programos ir metodai, atitinkantys studento gebėjimus bei poreikius, draugiška studijų aplinka, didelė ir nauja mokslo bazė, geros perspektyvos profesiniam startui po mokslų baigimo. Skirkite savo pasirinkimui laiko ir savarankiškai įvertinkite visą informaciją apie dominančius universitetus. Studijų metai gali būti linksmi ir naudingi arba atvirkščiai – pasirinkimas jūsų rankose.

Geriausi universitetai

FOX.LT turi daugiausia partnerystės sutarčių su aukščiausiai reitinguojamais universitetais. Pavyzdžiui University of Surrey užima 4 vietą reitinguose.

Universitetai kiekvienam

Nesvarbu kokie tavo pažymiai. FOX.LT turi sutartis su įvairiais universitetais. Mes galėsime padėti surasti Tavo poreikius ir galimybes atitinkantį universitetą kur tikrai įstosi.

Padedame stoti į visus

FOX.LT partnerių universitetų sąraše neradai norimo? Nebėda! Mes padedame sutvarkyti dokumentus į visus Jungtinės Karalystės, Danijos ir Olandijos universitetus.

webinarai su užsienio universitetuose studijuojančiais lietuviais

 • Visų pirmą, turbūt geriausi atsiliepimai ir įvertinimai apie organizaciją yra sėkmingos studentų istorijos. O jų tikrai yra daug. Ką aš asmeniškai vertinu labiausiai, tai yra nuoširdus,atviras bendravimas ir noras padėti pasiekti geriausia. Kai pats stojau ir galvojau, kad esu beviltiškoj padėty, mane išgelbėjo ir padėjo tik FOX.LT. Būtent jų pastangų dėka dabar galiu mėgautis aukščiausio lygio studijom Anglijoj. Niekada nepamiršiu, kiek daug pastangų įdėjo, kad viskas gautųsi tik geriau, todėl už tai liksiu dėkingas visą gyvenimą.

  Ignas Kelpšas
  Ignas Kelpšas Royal Birmingham Conservatoire
 • Nuo pat mažens svajojau apie studijas Anglijoje, bet šią svajonę buvau po mažu apleidusi. Tačiau, kai sumasčiau, jog tikrai noriu mokytis šioje šalyje, jau buvo įpusėjęs stojimo procesas. Vien tik FOX.LT dėka suspėjau įstoti į Coventry University. Specialistė atsakė į kiekvieną mano klausimą bei nuramino, kai labiausiai jaudinausi. Tikriausiai dar daug metų būsiu dėkinga FOX.LT už visas pastangas ir tai, kad tik jų dėka dabar studijuoju specialybę, kuri yra tokia tinkama man!

  Eglė Latvytė
  Eglė Latvytė
 • Bendradarbiaudama su FOX.LT stojimo specialistais sulaukiau ne tik dideles pagalbos, bet ir paramos bei nuoširdaus bendravimo 🙂

  Karina Komarovska
  Karina Komarovska
 • Pradėjusi bendradarbiauti su Fox.lt orgazinacija supratau, kad įstoti į užsienio universitetą tikrai įmanoma. Po daugybės dvejonių jaustis tvirtai man buvo labai svarbu. Konsultantė lydėjo per visą stojimo procesą, padėjo atakyti į iškilusius klausimus, suteikė žinių tiek apie studijas, universitetą, tiek apie pačią šalį, pragyvenimą. Džiaugiuosi nuoširdžiu, šiltu ir produktyviu bendravimu.

  Emilija A.
  Emilija A. University of Surrey, Nutrition / Dietetics
 • Kai supratau, kad Lietuvoje nėra kokybiškų studijų mano pasirinktai sričiai, jau maniau, kad niekaip nerasiu vietos kur studijuoti. Galvojau, kad studijos užsienyje man yra beveik neįmanomas dalykas. Tačiau kai nuėjau į konsultaiją su Inga – apsivertė visas mano „žinojimas”. Ji mane supažindino su skirtingomis studijų sąlygomis, finansavimu ir kitais įpatumais, nuramino dėl anglų kalbos lygio ir padėjo rasti įvairių studijįų programų. Pasirodė, kad viskas įmanoma. Nuo tada bendradarbiaujant su Inga man pavyko sėkmingai gauti visus 5 sąlyginius pasiūlymus. Įstojau į tą universitetą, apie kurį ir svajojau. Stojimo procesas su Fox.lt yra kur kas lengvesnis ir greitesnis. Sulaukiau pagalbos tiek pildant dokumentus, tiek elementaraus palaikymo.

  Aleksandra
  Aleksandra Falmouth University, Animation and Visual Effects

Online konsultuoja ir valstybines stojimo sistemas kuruoja stojimo administratorė Inga

Turi klausimų? Konsultacijos nemokamos!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Siek Svajonės!

Start typing and press Enter to search