Iš studentų Danijoje tikimasi aktyviai dalyvauti jų pačių mokymosi procese. Be tradicinio paskaitų lankymo, studentai užsiima projektine veikla ir yra skatinami dalyvauti atvirose diskusijose su savo dėstytojais ir kolegomis-studentais.

Paraiškos į universitetus keliauja per valstybinę priėmimo sistemą – Optagelse.

Studijos kaip tik tau

 • Studijos Danijoje yra kaip tik tau – naikink ribas, naudokis kritiniu mąstymu, dirbk komandoje ir būk kūrybingas.
  Būdamas užsienio Danijos studentu gali tikėtis pasaulinio lygio išsilavinimo tokiose srityse kaip inžinerija, gamtos mokslai ir informacinės technologijos.Tu taip pat studijuosi saugioje, draugiškoje ir šiuolaikiškoje aplinkoje.

Danijoje, aukštasis mokslas orientuotas į realaus gyvenimo problemų sprendimus. Todėl tradicinės paskaitos yra sujungtos su profesinio bendradarbiavimo ir mokymosi metodais, kurie skatina studentų gebėjimus pasinaudoti tuo, ką jie išmoko bei paversti naujas žinias naujoviškais sprendimais.

Toks studijavimo būdas reikalauja aukščiausio lygio asmeninės iniciatyvos ir savarankiško mąstymo. Todėl kai kuriems mokymasis Danijoje gali pasirodyti sunkus ir skirtingas negu jie buvo pripratę. Mes esame įsitikinę, kad tai įkvėps tave ir padės tau būti sėkmingam visose gyvenimo srityse.

Puikus išsilavinimas

Danų kvalifikacijos yra pripažintos visame pasaulyje ir tampa puikiu tavo ateities karjeros pagrindu.

Danijos švietimo sistema yra sukurta skatinti kūrybiškumą, naujoviškumą, analitinį bei kritinį mąstymą. Būdamas Danijos studentu, studijuosi modernioje mokymosi aplinkoje, galėsi mokytis iš pramonės specialistų ir atlikti praktiką tarptautinio lygio kompanijose.

Taip pat pasaulinis bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokymosi institucijų, verslo partnerių, mokslo organizacijų ir žmogiškųjų išteklių institutų užtikrina, kad mokslai bei moksliniai tyrimai Danijoje atspindėtų naujausias žinias ir atitiktų visus pasaulinės darbo rinkos reikalavimus.

Išskirtiniai akademiniai standartai

Pasirinkus bet kokį studijų dalyką Danijoje, tu gali tikėtis išskirtinių akademinių standartų. Keletas institucijų užima geriausias pozicijas Europoje ir suderina tradicines paskaitas su mokymosi metodais orientuotais į studentus, kurie padeda paversti naujas žinias naujoviškais sprendimais.

Aukštasis išsilavinimas Danijoje suderina tradicines paskaitas ir seminarus su mokymusi, kuris padeda vystyti stiprius problemų sprendimo įgūdžius. Atviri debatai bei problemų analizės mokymosi metodai paskatins išreikšti save, eksperimentuoti ir dirbti drauge su kitais.

Tai apima ir projektinius darbus – savarankiškus ir atliktus su kolegomis-studentais. Tokie projektai dažnai nagrinėja realaus gyvenimo problemas ir skatina tave parodyti iniciatyvą bei mąstyti laisvai. Egzaminai žodžiu ir raštu garantuoja aukščiausios kokybės rezultatus pripažintus visame pasaulyje.

Mokymosi aplinka Danijoje – draugiška ir laisva tiek studentams, tiek dėstytojams; visi gali atvirai diskutuoti paskaitų bei seminarų metu. Atlikdamas projektinius darbus su kitais studentais, taip pat galėsi susipažinti su naujais žmonėmis iš viso pasaulio.

Aukšti akademiniai standartai

Pasirinkus bet kokį studijų dalyką Danijoje, gali tikėtis aukštų akademinių standartų, pripažintų visame pasaulyje. Danijos universitetų dėstytojai – tai nepilnu etatu dirbantys mokslininkai bei turintys patirties darbo specialistai. Todėl jų mokyme atsispindi pačios naujoviškiausios akademinės žinios bei vertingas praktinis požiūris.

Be to, Danijos aukštojo mokslo institucijos dažnai bendradarbiauja su verslo organizacijomis, pramonės bei mokslo institutais, kurie užtikrina dinaminę mokymosi aplinką, kurioje galėsi tiesiogiai mokytis iš pramonės specialistų. Daugelis programų taip pat įtraukia praktiką, kurios metu studentas gali užsidirbti gerą vardą; bei programas, kurios suteikia galimybę gauti vertingos darbo patirties.

Danijos universitetai, koledžai ir akademijos yra labai modernūs, todėl siūlo studentams laisvą prisijungimą prie kompiuterių, bibliotekų ir Wi-Fi universiteto teritorijoje.

Mokymosi stiliai Danijoje

Danijos aukštąjį mokslą charakterizuoja inovaciniai mokymosi metodai ir neformali mokymosi aplinka sukurta skatinti kūrybingumą, saviraišką, analitinį bei kritinį mąstymą.

CHARAKTERISTIKA:

 • Į studentus orientuotas mokymasis ir atviri debatai paskaitų bei seminarų metu
 • Glaudus bendradarbiavimas tarp studentų ir dėstytojų
 • Tradicinės paskaitos sujungtos su projektiniais darbais atliktais su dėstytojais-konsultantais
 • Aktyvus dalyvavimas ir problemų sprendimas yra svarbesnis už pasyvų klausymą
 • Susitelkimas ties naujų žinių ir mokymosi pavertimu naujoviškais sprendimais

TU ĮGYSI:

 • Aukštos kokybės komunikacinius ir tarpasmeninius gebėjimus
 • Gebėjimus dirbti analitiškai ir kūrybingai problemų sprendimo aplinkoje
 • Gebėjimus dirbti savarankiškai bei efektyviai kaip komanda
 • Tarptautinio pripažinimo kvalifikaciją
 • Tarptautinį profilį – ir puikų pagrindą tavo ateities karjerai

Projektinis darbas ir į problemas orientuotas mokymasis

Būdamas Danijos studentu tu lankysi paskaitas, savarankiškai studijuosi bei darysi projektus – savarankiškai ir studentų grupėse. Tokie projektai reikalauja laisvo mąstymo, iniciatyvos bei kūrybingumo. Jie taip pat išmokys tave panaudoti naujas žinias sudėtingų problemų sprendimui.

Be projektinių darbų Danijos profesoriai dažnai turi patirties, kaip dirbantys specialistai ir siūlo studentams neįvertinamas praktines perspektyvas. Taip pat daugelis Danijos mokymosi institucijų bendradarbiauja su vietinėmis kompanijomis ir viešosiomis organizacijomis mokslinių tyrimu tikslais, todėl daugelis programų įtraukia praktiką bei darbo patirtį.

Kaip atrodo tipinė mokslo savaitė

Tipinė mokslo savaitė susideda iš 16 valandų mokymosi ir iš 20 valandų pasiruošimo, savarankiško mokymosi ir projektinio darbo.

Studijų sistema

Kokia yra aukštojo mokslo sistema Danijoje?

 • Nėra mokesčio už mokslą piliečiams iš Europos Sąjungos šalių
 • Naujoviškos mokymosi metodikos ir didelis studentų pasitenkinimas
 • Platus pasirinkimas tarptautinėse programose dėstomose anglų kalba
 • Gerai apmokamas studentų darbas  ir stipendijos galimybės
 • Vyriausybės paramos galimybė – 700 € per mėnesį, kai studentas dirba ir mokosi

1. Danijos aukštasis mokslas garsėja naujoviškais mokymo būdais ir aukštais tarptautiniais standartais. Danijos mokymosi įstaigos siūlo nuolat besikeičiančią studijų aplinką, kuri pabrėžia ir skatina nepriklausomą, iniciatyvų ir į projektus orientuotą mokymąsi.

2. Kaip Danijos aukštosios mokyklos studentas, Jūs esate skatinamas aktyviai dalyvauti savo mokymosi procese ir prisiimti atsakomybę už savo projektų planavimą ir vykdymą savarankiškai arba kartu su kitais studentais. Be paskaitų lankymo, tikimasi, kad Jūs dalyvausite diskusijose, smeninaruose ir nuolat tobulinsite savo kritinį mąstymą bei analitinius įgūdžius.

3. Danų požiūris į mokymą ir mokymąsi užsienio studentus išmokyti visiškai naują mokymosi ir mąstymo būdą. O jums tai bus didelis iššūkis ir suteiks puikų pagrindą jūsų ateities karjerai.

4. Danijos aukštojo mokslo įstaigos yra įsikūrusios moderniuose pastatuose. Jose įrengtos modernios bibliotekos, klasės ir studijų auditorijos, laboratorijos, IT (informacinių technologijų) įranga, valgyklos ir t.t. Bibliotekos yra viešos, kad visi studentai galėtų skolintis knygas, kasetes, kalbos mokymosi medžiagą, ir t.t. nemokamai.

Maždaug 80% gyventojų kalba angliškai. Kadangi dauguma danų kalba angliškai, jums bus lengva gyventi Danijoje, net jei jūs visiškai nemokate danų kalbos.

Studijų schema

danijos studiju schema

Įvairūs laipsniai:

 • Akademinis profesinis (AP) laipsnis Danijoje suteikiamas po 2 metų profesinio mokymo (koledžas, akademija, institutas)
 • Papildomas mokymasis: įgijusiam profesinį (AP) laipsnį dar po 1–1,5 metų suteikiamas bakalauro laipsnis (koledžas, akademija, institutas, universitetas)
 • Bakalauro laipsnis suteikiamas po 3–3,5 metų (universitetas)
 • Magistro laipsnis suteikiamas po 1,5–2 metų (universitetas)

Du keliai (3+2 ir 2+1+2)

Kelias 3+2

 • 3–3,5 studijų metų universitete arba universitetiniame koledže. Suteikiamas bakalauro laipsnio diplomas ir standartinis ECTS balų kiekis.
 • Įgijus bakalauro laipsnį, po dar 2 metų tame pačiame arba bet kuriame kitame pasaulio universitete suteikiamas magistro laipsnio diplomas.

Kelias 2+1+2

 • Pirmi 2 studijų metai koledže (akademija, institutas). Suteikiamas AP laipsnis ir standartinis ECTS balų skaičius.
 • Tada studentai gali likti toje pačioje mokslo įstaigoje arba stoti į kitą ir gauti bakalauro laipsnio diplomą. Kadangi suteikiamas standartinis ECTS balų skaičius, studentai studijas tęsti gali bet kuriame ES universitete ir įgyti bakalauro diplomą per 1–2 metus.
 • Po bakalauro studijų taip pat suteikiamas standartinis ECTS balų skaičius. Studentai gali rinktis magistro studijas tame pačiame universitete Danijoje arba bet kuriame pasaulio universitete.

Ši sistema leidžia lanksčiai planuoti studijų procesą, esant norui ir galimybei, pakeisti 3 šalis per 5 studijų metus.

Ši sistema leidžia studijas pradėti koledže, o baigti bet kuriame pasaulio universitete.

Pavyzdys:
Vidutinio akademinio lygio moksleivis norėtų studijuoti CBS (Copenhagen Business School). Tai vienas geriausių verslo universitetų ES šalyse. Įstoti į jį, baigus mokyklą, yra gana sudėtinga dėl didelių stojimo reikalavimų. Bandyti įstoti į magistrantūrą, baigus Lietuvos universitetą, taip pat sudėtinga, nes reikia laikyti sunkius papildomus stojamuosius egzaminus.

Tačiau yra lengvesnis kelias – studijas pradėti koledže, o po 2 studijų metų pakeisti mokymosi vietą. Norint mokytis Danijos universitete, baigus koledžą, nereikia laikyti jokių egzaminų. Studentas tiesiog keičia studijų vietą. Po 1–1,5 metų jis baigia universitetą, tarkim, Aarhus University (tai vienas geriausių universitetų pasaulyje, remiantis akademiniais reitingais). Baigęs šį universitetą, studentas labai lengvai įstoja į magistrantūrą CBS. Tai kelias, reikalaujantis nedaug pastangų, leidžiantis adaptuotis pamažu. Koledže studijuoti kiek lengviau nei universitete, paprasta pereiti į universitetą ir gauti bakalauro diplomą, o vėliau – magistro.

Taip vidutinio akademinio lygio moksleivis, išvengdamas didesnių sunkumų ir įtampos, tampa  aukščiausio lygio specialistu, geidžiamu visame pasaulyje.

SVARBU!
Pasirinkus 2+1+2  kelią ir norint įstoti į magistro studijas CBS ar kitame prestižiniame universitete, gali tekti laikyti papildomus kursus. Jų trukmė svyruoja nuo 2 mėnesių iki vienerių metų, priklausomai nuo studijų programos ir universiteto. Norint viską išsiaiškinti, reikia kreiptis į universiteto atstovus ir pasiteirauti, ar jie priims jus po tam tikros akademijos (koledžo) profesinio bakalauro programos į universiteto magistro studijas, ir kokių reikės papildomų kursų.

Aukštojo mokslo įstaigų tipai

Akademijos, institutai, universitetiniai koledžai – tai skirtingų pavadinimų, tačiau iš esmės vieno tipo aukštojo mokslo institucijos, kurios suteikia menų (BA) ir mokslo (BSc) bakalauro laipsnius (tiesiogiai arba akademinis profesinis (AP) išsilavinimas + papildomos bakalauro studijos). Šio tipo institucijos derina teorinį mokymą(si) su praktika. Paprastai siūlomi tokių sričių kursai kaip, pavyzdžiui, verslo, IT, dizaino ir turizmo, inžinerijos ir architektūros. Studentai paruošiami įžengti į realų darbo pasaulį savo pasirinktos profesijos srityje. Stažuotės yra viena iš šių kursų dalių.

Universitetai
Danijos universitetai, kaip ir daugelis universitetų Europoje, derina studijas su moksliniais tyrimais. Universitetuose studentai gali studijuoti bakalauro ir magistro lygiu. Esama įvairiausių kursų: nuo tradicinių mokomųjų dalykų iki modernių, naujoviškų tarpdisciplininių kursų.

Praktika

Visose Danijos aukštojo mokslo įstaigose praktika yra neatsiejama studijų dalis. Praktikos trukmė  priklauso nuo studijų programos ir mokslo įstaigos. Dažniausiai trunka 6 mėn. Tačiau yra išimčių: kai kur praktika trunka 3–5 mėn.

Finansiniai aspektai

Kodėl studijos yra nemokamos?

 • Danija yra labai efektyvi šalis, kurioje visi, net smulkiausi procesai, yra sustyguoti. Danai turi savo šalies vystymosi planą. Jie žino kokiose srityse jiems reikalingi tam tikri specialistai. Jie stengiasi pritraukti ‚smegenis‘ iš viso pasaulio, o po studijų pasiūlo tokias sąlygas, kad jauni išmokyti specialistai pasiliktų dirbti jų šalyje. Danija suteikia ypatingai naudingas ir pačias šiuolaikiškiausias žinias bei įgūdžius.

KODĖL STUDIJOS NEMOKAMOS IR DANAI STENGIASI PRITRAUKTI JAUNIMĄ IŠ KITŲ ŠALIŲ?

 1. Visuomenei trūksta nekvalifikuotos darbo jėgos nes danų jaunimas studijuoti pradeda gana vėlai, nes gerai išvystyta socialinės paramos sistema leidžia jauniems danams po mokyklos keliauti aplink pasaulį ir mąstyti, ko jie nori iš gyvenimo. Visą tą laiką jauni danai gauna pašalpas, jie nestudijuoja ir nedirba.
 2. Visuomenei trūksta kvalifikuotos darbo jėgos nes Danijos ekonomika niekada nestovi vietoje ir nuolat auga, todėl danams visada reikalingi nauji specialistai. Kiekvienas naujas gerai paruoštas specialistas duoda galimybę toliau plėsti veiklą, atitinkančią danų kokybės standartus.

Dalis absolventų dirba tarptautinėse danų kompanijose, užpildydami trūkstamų specialistų gretas; tai suteikia galimybę užimti dar daugiau rinkos dalies įvairiose pasaulio šalyse.

Danijos ekonomika užima 16 vietą pasaulyje, daugelyje sričių danai užima pirmaujančias pozicijas.

 • Laivyba, danai turi didžiausia pasaulyje prekybinį laivyną
 • Dizainas ir apranga
 • Mėsos pramonė
 • Inovacijos
 • Statybos
 • Bankininkystė
 • Informacinės technologijos

Studento finansinė nepriklausomybė

 • Neįtikėtinas minimalus darbo užmokestis Danijoje – 13 Eur/val.
 • Studentams leidžiama dirbti 25 val. per savaitę.

Stabili Danijos ekonomika užtikrina gana aukštą gyvenimo lygį. Tai taip pat yra dalis Danijos vystymosi plano, kuri apsaugo šalies ekonomiką. Nepaisant to, kad kainos Danijoje yra aukštesnės negu kitose Europos šalyse, danai mėgaujasi gyvenimu, nes darbo užmokesčio užtenka ne tik padengti visas išlaidas, bet ir lieka kitiems dalykams. Danai nesuka sau galvos dėl pinigų. Studijuodami Danijoje Europos Sąjungos studentai naudojasi visais šios šalies ekonominės sistemos privalumais. Tai yra galimybė gauti 13 Eur./val. minimalų darbo užmokestį; ir tik 15 darbo valandų per savaitę tikrai užtikrins pakankamą gyvenimo lygį.

Dirbdamas 15 valandų per savaitę, uždirbsi maždaug 800 Eur/mėn. Pragyvenimui tau reikės apie 650 Eur./mėn.

Stipendija

Studijų metu turėsi galimybę gauti stipendiją apie 750 Eur./mėn. (SU)

Studijų metu, jei oficialiai dirbsi 11 valandų per savaitę, turėsi galimybę gauti tokią pačią stipendiją, kaip ir Danijos studentai. 2013 m. Europos teismas privertė Danijos vyriausybę teikti šias stipendijas  kitų ES šalių studentams lygiai tokiu pat būdu, kaip Danijos piliečiams studentams. Nes pagal ES įstatymus, visi ES piliečiai turi tokias pat galimybes bet kurioje ES šalyje, kaip ir vietos gyventojai.

Taigi dirbdamas 11 val./sav. prie algos tau prisidės stipendija, todėl galiausiai kas mėnesį turėsi apie 1300 Eur. pajamų. Tuo tarpu kokybiškam studento gyvenimui reikia 600-800 Eur/mėn.

Taigi dirbantys studentai gali visiškai padengti visas išlaidas patys.

Puikios sąlygos derinti darbą ir studijas

Tipinė mokslo savaitė susideda iš 16 valandų mokymosi ir iš 20 valandų pasiruošimo, savarankiško mokymosi ir projektinio darbo. Studijos paskaitose užima tik apie 4 val. per dieną (koledžuose ir akademijose dažniausiai studijos vyksta tik 4 dienas per savaitę po 4 val.). Kitos dienos lieka laisvos, todėl jei esi savo laiko vadybininkas, gali tinkamai suderinti darbo ir studijų grafikus.

Lietuvoje derinti darbą ir studijas beveik neįmanoma, nes daugiausia laiko praleidi paskaitose, klausydamas 1,5 val. to, ką gerai pateikus galima perskaityti per 20 min.

Pašalpa po studijų

Jei po bakalauro studijų negalėsi surasti darbo, 2 metus gausi apie 1300 eur./mėn. pašalpą (A-Kasse).

A-Kasse yra Danijos darbo birža. 1 metus prieš bakalauro studijų baigimą turi informuoti darbo biržą ir tapti jos nariu. Studentams narystė yra nemokama. Kol po studijų ieškosi darbo, tau mokės  1300 eur.mėn. pašalpą. Darbą turi surasti per 2 metus. Kai tik įsidarbinsi, turi apie tai informuoti darbo biržą ir kas mėnesį mokėti narystės mokestį apie 40 eur./mėn. Tačiau jei neteksi darbo, darbo birža tau mokės pašalpą 70% nuo tavo buvusio darbo užmokesčio.

Alga po studijų

Vidutinė alga po bakalauro studijų yra apie 2500 eur./mėn. neatskaičius mokesčius, po magistro studijų – apie 3000 eur./mėn. neatskaičius mokesčius.

Daug studentų žino savo būsimą darbo vietą paskutiniame kurse.

Dauguma absolventų įsidarbina per 6 mėn. po studijų baigimo.

Kokie yra danai ?

HYGGE - nacionalinė idėja

 • Jeigu vakarėlio metu nežinosi ką pasakyti, tiesiog paprašyk bet kuriuo dano paaiškinti tau kas yra ‚hygge‘. Tu ne tik daug išmoksi apie danų kultūrą, bet ir gausi papildomų taškų už tai, kad domiesi esmingiausiu socialiniu dalyku.Žodį ‚hygge‘ yra sudėtinga išversti. Bendrai, tai yra jaukumo, šilumos bei atsipalaidavimo būsena su žmonėmis, kurie tau rūpi, dažnai tai įtraukia valgymą bei gėrimą.Pavyzdžiui, vieta gali būti ‚hyggeligt‘ arba žmogus gali būti ‚hygge-lig‘ (kaip hygge), jeigu turi gerą aurą. Kai kompanijoje draugai atsisveikina, dažnai pasako ‚det var rigtig hyggeligt‘. Tai reiškia: ‚tai buvo hyggeligt‘. Tu net gali palinkėti kažkam geros kloties pasakydamas ‚hyg dig‘ (sekmės, lik sveikas).‚Hygge‘ tikriausiai yra susijęs su danų klimatu ir šiauriniu požiūriu. Tamsiais žiemos vakarais dauguma danų namuose, restoranuose ir baruose sukuria hygge žvakių šviesos pagalba. Toks mirguliuojantis apšvietimas sukuria intymią atmosferą, kurią danai labai mėgsta.Aišku, kiekviena kultūra turi savo supratimą apie jaukią bei šiltą atmosferą. Tačiau, anot danų, ‚hygge‘ yra kažkas unikalaus. Taigi, jeigu planuoji studijuoti ir gyventi Danijoje ir būsi ‚hygge‘ apsuptyje, nesakyk, kad danai nesušildė tavęs… jie žino, kad tau tai patinka! 🙂

Paslaugūs ir nešališki

Kai atvyksi į Daniją greitai suprasi, kad danai yra paslaugūs ir patiklūs. Nors iš pradžių jie gali pasirodyti truputį užsidarę, iš tikrųjų danai yra nešališki, gero būdo bei suprantantys humorą – ir beveik visada mato gerąsias gyvenimo puses.

Ženk pirmą žingsnį

Svetimoje šalyje visada yra sunku priprasti prie vietinių įpročių bei kultūros, tačiau tai visada praturtina patirtį. Kai kuriems užsienio keliautojams danai iš pradžių gali pasirodyti truputį užsidarę, nenorintys kištis į svetimų žmonių asmeninę erdvę. Geriausias patarimas yra žengti pirmą žingsnį pačiam – eiti pirmyn ir pasisveikinti. Greitai suprasi, kad danai yra prieinami, draugiški ir paslaugūs.

Danai vengia paviršutiniškumą

Paprastai danai vengia paviršutiniškumą ir tuščius pasigyrimus. Jie nesako saldžių komplimentų, kad gautų pritarimą (nebent tai būtų labai didelė nauda). Mandagus ir sąžiningas bendravimo būdas – visada geriausias.
Tai, aišku, nereiškia, kad danai neturi humoro jausmo. Nors danai gali iš pradžių pasirodyti užsidarę, kai tik susipažinsi su jais geriau jie pasirodys atviri ir linksmi.

Danų bruožai

 • Jeigu danas sako „susitiksim 5:00“, jie turi omenyje 05:00, net kalbant apie socialinius įvykius.
 • Danai linkę sakyti tai, ką mano bei kalbėti esmingai.
 • Danai nemėgsta formalumų, tačiau jiems patinka neformalus socialinis bendravimas.
 • Net menkiausios užuominos į pavasarinę saulę verčia danus lėkti į lauką pasivaikščioti, bėgioti ar užsukti į kavinę.

Kai jau būsi susipažinęs su kai kuriais danais, pastebėsi, kad jie gana laisvai išreiškia save. Atviros diskusijos – tai danų visuomenės pagrindinis elementas. Namuose ir mokykloje danų vaikai yra skatinami išreikšti savo nuomonę ir paprastai yra informuoti apie suaugusiųjų reikalus kai tik tampa pakankamai suaugę paklausti apie juos.

Pagrindinė taisyklė - punktualumas

Nors danai yra laisvo būdo bei mėgsta bendrauti, tu gali pastebėti kai kurių taisyklių laikymąsi. Pavyzdžiui, danai yra punktualūs bei tikslūs. Kai nori susitikti su draugais, dažniausiai susitari dėl susitikimo. Tačiau pasirodžius draugo namuose trumpam pokalbiui nepranešus, nėra pripažinta norma. Priklausomai nuo draugo, tai gali būti suprasta kaip etiketo pažeidimas. Daugelis danų nesiryžtų taip padaryti.

Inovacijos

Inovacijų lyderiai

Danija tarptautiniu mastu yra pripažinta kaip pirmaujanti šalis keliose technologijų bei mokslo srityse, kurios turi pasaulinę įtaką. Štai keletas pavyzdžių kur galėtum mokytis iš vienų pačių geriausių pasaulyje – Danijoje:

 • Bjarne Stroustrup (gimęs 1950 m. gruodžio 30 d.) – danų informatikos mokslininkas, plačiai žinomas už tai, kad sukūrė ir išplėtojo plačiai naudojamą programavimo kalbą C++
 • Skype buvo sukurtas 2003 m. dano Janus‘o Friis‘o ir švedo Niklas‘o Zennström‘o.
 • Google Maps buvo sukurta dviejų brolių iš Danijos Lars‘o ir Jens‘o Rasmussen‘ų
 • LEGO® buvo sukurtas vienos Danijos kompanijos 1949 m. Pavadinimas LEGO yra danų žodžių junginio trumpinys ‚leg godt‘, kad reiškia ‚žaisk gerai‘
 • Šiandien, iš visų šalių, Danija skiria daugiausiai lėšų aukštojo mokslo plėtrai (% nuo BVP), bei remia pasaulinio lygio ir reikšmės apmokymus.

Danija – į mokslą orientuota visuomenė, pirmaujanti pramonėje bei moksliniuose tyrinėjimuose tokiose srityse kaip aplinkos apsaugos technologijos, biotechnologijos, farmacijos moksle, telekomunikacijose, informacinėse technologijose bei dizaine.

Pasaulinis lyderis aplinkos apsaugos technologijose

Trisdešimties metų įtemtos energetinės politikos pavertė Daniją lydere atsinaujinančių resursų, tokių kaip biokuras, vėjas, bangos ir saulės energija, naudojime ir plėtojime. Danija siekia išgauti 50 procentų elektros energijos iš vėjo jėgainių jau 2020 m., o iki 2050 m. nenaudoti iškastinių energijos šaltinių. Šiandien Danija pripažinta pasauliniu lyderiu aplinkos apsaugos technologijose.

IT iniciatorius

Puiki skaitmeninė infrastruktūra ir aukštas IT įžvalgumas padaro Daniją naujųjų informacinių technologijų bandymų šalimi. Danijos programinių įrangų kompanijos turi didelę sėkmę ir šiuo metu Danijos tauta yra svarbus Europos centras dėl tokių kompanijų kaip Microsoft, IBM, HP ir Google.

Biotechnologijos lyderis

Danijos biotechnologijos mokslininkų grupė – tai svarbiausi pasaulio veikėjai tokiose srityse kaip bioinžinerija, fermentų, centrinės nervų sistemos bei vėžio tyrinėjimuose. Medicon Valley Danijoje yra trečias pats didžiausias komercinis vaistų plėtros kanalas Europoje, bendradarbiaujantis su universitetais, ligoninėmis ir kompanijomis.

Danijos dizainas – gyvas paveldas

Danai mėgsta paprastumą bei funkcionalumą. Tai atsispindi Danijos visuomenės organizavime ir danų pasižadėjime pastovumui. Paprastumas taip pat atsispindi danų dizaine ir architektūroje, t.y. nesudėtingame funkcionalume ir „žaliuose“ sprendimuose. Šiandien danų mada, baldai, dizainas ir architektūra – daugiausiai eksportuojamos prekės, pripažintos pasaulyje dėl naujoviškų savybių ir aukštos kokybės.

Pasauliniai Danijos įvertinimai

Kai kurie pasauliniai Danijos įvertinimai, 2010-2012 m.

 • Inovacijų lyderis (2 vieta Europoje)
 • Aplinkos apsaugos technologijų inovacijos (nr. 1)
 • Aplinkos apsaugos technologijų našumas (nr. 1)
 • Gamtos mokslų intensyvumas (aukščiausias Europoje)
 • Talentų „gaminimas“ (2 vieta)
 • Pasaulinė kūrybiškumo rodyklė (4 vieta)
 • Labiausiai konkuruojančios šalys (12 vieta)
 • Labiausiai informacinėse technologijose pažengusios šalys (12 vieta)
 • Labiausiai patenkinti mokslininkai pasaulyje (nr.1)

webinarai su Danijos Karalystės studentais iš Lietuvos

 • Visų pirmą, turbūt geriausi atsiliepimai ir įvertinimai apie organizaciją yra sėkmingos studentų istorijos. O jų tikrai yra daug. Ką aš asmeniškai vertinu labiausiai, tai yra nuoširdus,atviras bendravimas ir noras padėti pasiekti geriausia. Kai pats stojau ir galvojau, kad esu beviltiškoj padėty, mane išgelbėjo ir padėjo tik FOX.LT. Būtent jų pastangų dėka dabar galiu mėgautis aukščiausio lygio studijom Anglijoj. Niekada nepamiršiu, kiek daug pastangų įdėjo, kad viskas gautųsi tik geriau, todėl už tai liksiu dėkingas visą gyvenimą.

  Ignas Kelpšas
  Ignas Kelpšas
 • Nuo pat mažens svajojau apie studijas Anglijoje, bet šią svajonę buvau po mažu apleidusi. Tačiau, kai sumasčiau, jog tikrai noriu mokytis šioje šalyje, jau buvo įpusėjęs stojimo procesas. Vien tik FOX.LT dėka suspėjau įstoti į Coventry University. Specialistė atsakė į kiekvieną mano klausimą bei nuramino, kai labiausiai jaudinausi. Tikriausiai dar daug metų būsiu dėkinga FOX.LT už visas pastangas ir tai, kad tik jų dėka dabar studijuoju specialybę, kuri yra tokia tinkama man!

  Eglė Latvytė
  Eglė Latvytė
 • Bendradarbiaudama su FOX.LT stojimo specialistais sulaukiau ne tik dideles pagalbos, bet ir paramos bei nuoširdaus bendravimo 🙂

  Karina Komarovska
  Karina Komarovska

Online konsultuoja ir valstybines stojimo sistemas kuruoja stojimo administratorė Inga

Turi klausimų? Konsultacijos nemokamos!

El.pašto adresas

Turi klausimų? Rašyk kaip tau patogu

Siek Svajonės!

Start typing and press Enter to search