Žmogiškųjų išteklių vadyba / Human Resource Management

Žmogiškieji ištekliai turi būti suvokiami kaip tam tikras kompetencijas turintys organizacijos darbuotojai, kurie, priimdami ir realizuodami sprendimus, daro įtaką organizacijos veiklos efektyvumui.

Daugiau apie žmogiškuosius išteklius

Žmogiškasis kapitalas, žmogiškieji ištekliai – žmogiškieji „turtai“, ištekliai; ekonomikoje – esminis ekonomikos, ekonominės veiklos veiksnys. Tai žmonių išsilavinimas, profesija ir patyrimas, kuris yra gamybos pagrindas; tai mokymusi ir praktiniu patyrimu sukauptos žinios bei meistriškumas, didinantys žmonių veiklinį našumą bei verslumą.

Žmogiškasis kapitalas, pasak prof. Juozo Bagdanavičiaus – vertingiausias šiuolaikinės visuomenės išteklius, svarbesnis už gamtos išteklius, materialinį turtą. Pasak D. Greison “būtent žmogiškasis kapitalas, o ne fabrikai, įrengimai ir gamybinės atsargos yra konkurencingumo, ekonominio augimo ir efektyvumo kertinis akmuo”[1]

Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka buvo pradėta vartoti nuo 1970 m. Įvairūs mokslininkai stengiasi kompleksiškai nagrinėti žmogaus vaidmenį organizacijoje, jo vertybes, kultūros aspektus. Pastaruoju metu ypač pabrėžiama globalios konkurencijos, integracijos įtaka darbo jėgos vystymuisi ir panaudojimo efektyvumui. Tačiau mokslinėje literatūroje galima aptikti įvairių žmogiškųjų išteklių vadybos aiškinimų.

Nesibaigia diskusijos dėl personalo, žmonių ir (arba) žmogiškųjų išteklių sampratų. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti I. Bakanauskienės personalo sampratos apibrėžimą: „Personalas (kitaip: žmogiškieji (žmonių) ištekliai, darbo jėga, kadrai) – tai visi organizacijos dirbantieji: darbininkai, vadovai, specialistai, aptarnaujantis personalas ir t.t.“ (I.Bakanauskienė, 2002). Visų šių sąvokų vartoti kaip sinonimus netinka. Jos turi savo specifiką ir turinį. Trumpai panagrinėkime kiekvieną iš jų.

Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmonių ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo, socialinio išprusimo ir kvalifikacinio pasirengimo lygis, įvertinant ir visuomenės struktūrinį pasidalijimą į darbinio amžiaus ir užimtuosius piliečius bei išlaikytinius ir socialiai remtinus gyventojus, suformuoja tą potencialią gyventojų grupę, kuri ir vadinama žmonių darbo ištekliais.


Žmogiškieji ištekliai
turi būti suvokiami kaip tam tikras kompetencijas turintys organizacijos darbuotojai, kurie, priimdami ir realizuodami sprendimus, daro įtaką organizacijos veiklos efektyvumui.

Įvairūs autoriai žmogiškųjų išteklių vadybą tradiciškai sieja su personalo vadyba. Tačiau tarp šių dviejų sąvokų yra esminiai skirtumai. Personalo vadyba nukreipta į organizacijos aplinką, o žmogiškųjų išteklių vadyba į organizacijos, šalies bei globalią aplinką.

Kur geriausiai studijuoti žmogiškųjų išteklių vadybą?

Tam, kad atsakyti į šį klausimą reikėtų skirti nemažai laiko analizei:

  1. Reikia atrinkti universitetus ir įvertinti kiekvienos programos karjeros rodiklius – kokie universitetai šią programą paruošia geriausiai?
  2. Išanalizuoti universitetų reitingus – jeigu renkiesi akademinį universitetą tai svarbu. Jei domina taikomasis ar modernus universitetas, tuomet reitingai nėra tokie svarbūs.
  3. Nuspręsti koks universiteto tipas tau tiks labiausiai – akademinis, taikomasis ar modernus?
  4. Įvertinti kiekvieno universiteto stojimo reikalavimus – kur turi šansų įstoti?
  5. Palyginti studijų programų aprašymus – kokius dalykus siūlo kiekvieno universiteto programa? Kur studijuoti patiks labiausiai?

Atlikus analizę, reikėtų atrasti balansą tarp norų ir galimybių. Reikėtų pagalvoti, į kurį maksimaliai geriausią universitetą turi šansų įstoti su savo turimais pažymiais ir anglų k. žiniomis. Taip pat pagalvoti, ar universitetas, kuris traukia labiausiai turi geriausius rodiklius ir ar sugebėsi ten įstoti.

Mūsų nemokama paslauga “Individualus programos parinkimas” padės nustatyti užsienio aukštųjų mokyklų programas:

  • kurios geriausiai atitinka tavo reikalavimus;
  • į kurias turi didžiausią tikimybę įstoti;
  • kartu aptarsime įvairias galimybes ir padėsime atrasti geriausią variantą.
Socialiniai mokslai
Fiziniai mokslai
Menai
Biomedicinos mokslai

Siek Svajonės!

Start typing and press Enter to search