Uostų ir laivų vadyba / Marine Business

Uosto ir laivybos valdymo studijų programa skirta rengti uosto ir laivybos vadybininkus, kurie valdytų jūrų verslo įmonę.

Daugiau apie uostų ir laivų vadybą

Uosto ir laivybos valdymo studijų programa skirta rengti uosto ir laivybos vadybininkus, kurie valdytų jūrų verslo įmonę, pagrindinius jūrų verslo ir uosto veiklos technologinius procesus, rengtų įmonės veiklos dokumentus pagal tarptautinius jūrų verslo teisinius ir normatyvinius aktus, tirtų rinką bei numatytų palankias bei pavojingas jūrų verslui sąlygas, vestų derybas su šalies ir užsienio klientais.

Jūrų sektoriaus įmonėse atliekamos profesinės veiklos praktikos: jūreivystės, verslo informacinių sistemų, uosto arba laivybos valdymo.

Asmuo, baigęs Uosto ir laivybos valdymo studijų programą, turi:

 • gebėti vertinti tarptautinio, Lietuvos ir pajūrio regiono ūkio vystymosi kryptis bei sąlygas, įtakojančias jūrų verslo įmonės veiklą, suvokti jūrų verslo ypatumus, valdyti įmonę pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą, parengti ir įgyvendinti verslo planą, atlikti rinkos tyrimus, naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, organizuoti nenutrūkstamą veiklos procesą, analizuoti įmonės veiklą, priimti veiklos efektyvinimo sprendimus, reaguoti į rinkos pokyčius priimant valdymo sprendimus, racionaliai valdyti turimus materialius bei žmonių išteklius, užtikrinti veiklos kokybę, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais
 • žinoti nacionalinius, tarptautinius bei specialiuosius jūrų teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, žinoti bendrą LR įmonių steigimo tvarką, komercinės, civilinės, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką, taikyti įvairius metodus, formuojant veiklos strategiją, motyvacijos ir motyvavimo teorijas, darbuotojų atrankos metodus, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, tarptautinių sandėrių sudarymo būdus ir formas, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus, finansinės analizės, apskaitos principus
 • mokėti atsakingai, kritiškai, kūrybiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, siekiant visapusiško pažinimo bei technologinės kultūros, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti multikultūrinėje aplinkoje, valdyti konfliktus.

Kur geriausiai studijuoti uostų ir laivų vadybą?

Tam, kad atsakyti į šį klausimą reikėtų skirti nemažai laiko analizei:

 1. Reikia atrinkti universitetus ir įvertinti kiekvienos programos karjeros rodiklius – kokie universitetai šią programą paruošia geriausiai?
 2. Išanalizuoti universitetų reitingus – jeigu renkiesi akademinį universitetą tai svarbu. Jei domina taikomasis ar modernus universitetas, tuomet reitingai nėra tokie svarbūs.
 3. Nuspręsti koks universiteto tipas tau tiks labiausiai – akademinis, taikomasis ar modernus?
 4. Įvertinti kiekvieno universiteto stojimo reikalavimus – kur turi šansų įstoti?
 5. Palyginti studijų programų aprašymus – kokius dalykus siūlo kiekvieno universiteto programa? Kur studijuoti patiks labiausiai?

Atlikus analizę, reikėtų atrasti balansą tarp norų ir galimybių. Reikėtų pagalvoti, į kurį maksimaliai geriausią universitetą turi šansų įstoti su savo turimais pažymiais ir anglų k. žiniomis. Taip pat pagalvoti, ar universitetas, kuris traukia labiausiai turi geriausius rodiklius ir ar sugebėsi ten įstoti.

Mūsų nemokama paslauga “Individualus programos parinkimas” padės nustatyti užsienio aukštųjų mokyklų programas:

 • kurios geriausiai atitinka tavo reikalavimus;
 • į kurias turi didžiausią tikimybę įstoti;
 • kartu aptarsime įvairias galimybes ir padėsime atrasti geriausią variantą.
Socialiniai mokslai
Fiziniai mokslai
Menai
Biomedicinos mokslai

Siek Svajonės!

Start typing and press Enter to search