Kompiuterija / Computer Science

Computer science = „kompiuterių mokslas“,  mokslas bei technikos šaka, kuri nagrinėja informacijos apdorojimą bei jos saugojimą, panaudojant kompiuterius.[1]

Daugiau apie kompiuteriją

Computer science = „kompiuterių mokslas“ – mokslas bei technikos šaka, kuri nagrinėja informacijos apdorojimą, panaudojant kompiuterius.
Informatika (Informacinės technologijos) skatina intensyvų informacijos apsikeitimą tarptautiniu mastu. Praktikoje informatika apima tiek abstrakčius algoritmų, formalių gramatikų ir panašius tyrimus, tiek ir konkretesnes sritis – programavimo kalbas, programinę, techninę įrangą bei kompiuterio sudėtines dalis.

Naudojant šį žodį junginyje su konkrečios disciplinos vardu (pvz., ekonominė informatika, bioinformatika ir panašiai) jis nurodo tam tikras informatikos specializacijas, kurios yra skirtos valdyti ir apdoroti duomenis, informaciją ir žinias atitinkamos disciplinos ir kartu įtraukia informatikos koncepcijas bei teorijas į šias disciplinas. Analogiškai informatika turi ryšių su bibliotekininkyste.

Etimologija
1957 m. vokiečių kompiuterių specialistas Karlas Šteinbuchas (angl. Karl Steinbuch, 1917-2005) panaudojo žodį Informatika (angl. Informatics) savo publikacijoje Informatika: Automatinis informacijos apdorojimas (vok. “Informatik: Automatische Informationsverarbeitung”, angl. “Informatics: Automatic Information Processing”)[2]. Lietuvių kalbos žodis Informatika (angl. Informatics) kartais savo reikšme yra tapatinamas su kompiuterių mokslu (angl. computer science). Tačiau “kompiuterių mokslas” turi daugiau matematinę prasmę.

Prancūzų žodį (pranc. informatique) 1962 m. pirmą kartą panaudojo Filipas Dreifas (angl. Philippe Dreyfus) kartu su vertimu į anglų kalbą (angl. informatics) bei informatica (itališkų, ispaniškų, portugališkų, olandų kalbas), naudodamas jį, kalbant apie kompiuterių taikymus, skirtus saugoti ir apdoroti informacijai.

Istorija
Pagrindinis straipsnis – Informatikos istorija.
Vystantis technikai, augant skaičiavimo operacijų apimčiai bei sudėtingėjant skaičiavimams ši informacijos apdorojimo sritis pradėjo varžyti žmones, todėl buvo palaipsniui vystoma skaičiavimo teorija ir technika.

Jau antikiniais laikais egzistavo skaičiavimus palengvinančios priemonės tokios kaip abakas ar skaitliukai. XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje buvo sukurti pirmieji mechaniniai skaičiavimo įrenginiai. Pirmąją mechaninę skaičiavimo mašiną, kuri galėjo atlikti sudėties ir atimties operacijas, 1623 m. sukonstravo Tiubingeno universiteto profesorius Vilhelmas Šikardas (angl. Wilhelm Schickard, 1592 – 1635).

Deja, ši mašina greitai sudegė. 1642 m. prancūzas Blezas Paskalis (angl. Blaize Pascal, 1623-1662), būdamas 19 metų, sukonstravo sumavimo mašiną – aritmometro prototipą. Tarp 1837 ir 1901 m. Čarlzas Babidžas (angl. Charles Babbage, 1791-1871) – anglų matematikas ir išradėjas, padedant Adai Lovelasei (angl. Ada Lovelace, 1815 – 1852)[7], suprojektavo Skirtumų mašiną, kurią galima laikyti pirmuoju šiuolaikinių kompiuterių prototipu. Apie 1900, IBM pardavė pirmąsias perfokortines mašinas. Tačiau visos šios mašinos buvo sukurtos atlikti atskirus uždavinius arba, geriausiu atveju, jų tam tikrą aibę.

Iki 1940 buvo sukurta ir kitų našesnių skaičiavimo mašinų, kurioms pavadinti buvo pradėta naudoti sąvoka kompiuteris (angl. computer). Kadangi tuo metu tapo aišku, kad kompiuteriai gali būti naudojami matematiniams skaičiavimams atlikti, tai kompiuterių mokslas tapo platesnis nei bendrai skaičiavimas. Kompiuterių mokslas kaip atskira akademinė disciplina atsirado 1960.

Toliau plečiantis kompiuterių panaudojimui ir su jais susijusių uždavinių ratui, kompiuterių mokslas buvo praplėstas teorinėmis disciplinomis ir galiausiai iš jo 1970 m. susiformavo ir buvo pripažinta informatika kaip atskira mokslo šaka. Iki tol informatika vystėsi matematikos, elektronikos ir kitų techninių disciplinų sudėtyje. Jos užuomazgų galima buvo rasti net ir lingvistikoje. Pirmasis informatikos fakultetas buvo įkurtas 1962 m. Pardų universitete.

Šis naujas terminas buvo priimtas naudoti visoje Vakarų Europoje, išskyrus anglų kalboje, ir verčiant jo reikšmė atitinka (angl. „computer science“ arba angl. „computing science“) žodžių reikšmę. Nors žodis (angl. „Informatics“) yra laikomas sąvokos (angl. „computer science“) sinonimu.
Lietuvoje informatikos terminas paplito nuo 1986 m., kai mokyklose atsirado toks kursas.[10]

Informatika yra glaudžiai susijusi su keletu sričių:

 • Matematika
 • Programavimas
 • Programų inžinerija
 • Informacijos vadyba
 • Informacijos saugumas (įskaitant ir kriptografiją)
 • Verslo informatika

Skirtumas tarp computer science ir computing:
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_computer_science_and_computing?#slide=1

Kur geriausiai studijuoti kompiuteriją?

Tam, kad atsakyti į šį klausimą reikėtų skirti nemažai laiko analizei:

 1. Reikia atrinkti universitetus ir įvertinti kiekvienos programos karjeros rodiklius – kokie universitetai šią programą paruošia geriausiai?
 2. Išanalizuoti universitetų reitingus – jeigu renkiesi akademinį universitetą tai svarbu. Jei domina taikomasis ar modernus universitetas, tuomet reitingai nėra tokie svarbūs.
 3. Nuspręsti koks universiteto tipas tau tiks labiausiai – akademinis, taikomasis ar modernus?
 4. Įvertinti kiekvieno universiteto stojimo reikalavimus – kur turi šansų įstoti?
 5. Palyginti studijų programų aprašymus – kokius dalykus siūlo kiekvieno universiteto programa? Kur studijuoti patiks labiausiai?

Atlikus analizę, reikėtų atrasti balansą tarp norų ir galimybių. Reikėtų pagalvoti, į kurį maksimaliai geriausią universitetą turi šansų įstoti su savo turimais pažymiais ir anglų k. žiniomis. Taip pat pagalvoti, ar universitetas, kuris traukia labiausiai turi geriausius rodiklius ir ar sugebėsi ten įstoti.

Mūsų nemokama paslauga “Individualus programos parinkimas” padės nustatyti užsienio aukštųjų mokyklų programas:

 • kurios geriausiai atitinka tavo reikalavimus;
 • į kurias turi didžiausią tikimybę įstoti;
 • kartu aptarsime įvairias galimybes ir padėsime atrasti geriausią variantą.
Fiziniai mokslai
Menai
Biomedicinos mokslai
Socialiniai mokslai

Siek Svajonės!

Start typing and press Enter to search